Bloková výnimka

Bloková výnimka znamená, že neautorizovaný servis môže opravovať nové vozidlá (v záruke) a môže pri tom použiť náhradné diely od dodávateľa, ktorý nie je výrobcom vozidla. Teda zákazník má právo ušetriť na servise návštevou iných autoopravovní.

Výrobcovia vozidiel môžu v zmysle Nariadenia Európskej komisie č. 1400/2002 z 31. júla 2002 podmieniť platnosť záruky len tým, ak došlo k neodbornému zásahu do vozidla, nie však tým, že opravy a údržba v záručnej dobe musia byť vykonané len v autorizovaných servisoch. Odborne prevedený servis alebo údržba (i keď v neautorizovanom servise) preto nemajú vplyv na výrobnú záruku. Každý servis však nesie zodpovednosť za to, akým spôsobom bola prevedená práca na vozidle a musí všetky úkony zapísať do servisnej knižky vozidla a dôkladne zdokumentovať (teda jednak samotné úkony, ale aj zapísať typ použitých dielov).

Výrobcovia vozidiel môžu vyžadovať použitie svojich náhradných dielov len pre záručné opravy, ktoré hradí výrobca, nie však pre záručné opravy a servis, ktoré si hradí zákazník sám (s výnimkou, ak by použitý diel spôsobil nejakú závadu na vozidle).

Bloková výnimka teda jasne deklaruje, že nákup vozidla a jeho servis sú dve rôzne veci.