Servisné prehliadky, príprava na STK a EK

Pre každé vozidlo je nutné vykonávať pravidelné servisné prehliadky a údržbu podľa toho, ako uvádza a odporúča výrobca vozidla. Štandardne sú tieto prehliadky predpisované každých 15.000 km, resp. 30.000 km, alebo raz ročne. V novších vozidlách na potrebu servisnej prehliadky upozorňuje samotný palubný počítač automobilu, ktorý sa pri servisnej prehliadke opäť prestaví na nový interval.

V rámci intervalových servisných prehliadok a údržby vozidiel zabezpečujeme výmenu olejov (motorového oleja, servo oleja, oleja v diferenciáloch, oleja pre FAP filter, prevodového oleja a pod.), výmenu filtrov (vzduchového filtra, palivového filtra, peľového filtra), výmenu sviečok u benzínových motorov, resp. žhavičov u dieselových motorov, kontrolu stavu a hladiny kvapalín (hlavne chladiacej kvapaliny a brzdovej kvapaliny). Rovnako vykonávame vizuálnu kontrolu bŕzd, podvozku, náprav, výfukov a karosérie a kontrolujeme aj stav akumulátoru. Pri každej servisnej prehliadke vozidla vynulujeme servisný interval a vykonáme záznam do servisnej knižky.

V rámci pravidelných intervalových prehliadok meníme aj prevodový olej v automatických prevodovkách. Vymieňame aj xenon žiarovky.

V prípade zistenia veľkého opotrebenia bŕzd (bez ďalšej životnosti) je nutné tento problém okamžite riešiť (pri novších automobiloch je opotrebenie bŕzd signalizované aj palubným počítačom vozidla). Väčšinou ide len o výmenu brzdového obloženia, prípadne brzdovej kvapaliny. V prípade výmeny kotúčov je vhodné spolu vymeniť aj brzdové obloženie za nové.

Ku všetkým servisným úkonom vieme dodať aj kvalitné náhradné diely a materiál od zmluvných dodávateľov. Zákazník si môže priniesť aj vlastné diely a materiál (v prípade dodania dielov a materiálu zákazníkom však dávame záruku len na vykonané práce a za prípadné škody spôsobené dodanými vecami zodpovedá zákazník).