Informácie o motorových olejoch

Základné vlastnosti a použitie motorových olejov definujú dva základné technické parametre (viskozita a výkonnostná kategória), na základe ktorých je potrebné urobiť výber optimálneho motorového oleja pre konkrétny automobil a rovnako výber aj vzhľadom na podmienky prevádzkovania automobilu.

Viskozita mazacieho oleja (chápaná ako miera vnútorného trenia) sa v priebehu životnosti a používania oleja mení (v motore vozidla počas jeho činnosti neustále prichádza k zmenám teploty a tlaku oleja) a závisí aj od vonkajších podmienok (vlhkosť, chlad, ...). U viskozity olejov je dôležité, aby sa aj pri premenlivých podmienkach udržovala na podobnej hodnote. Táto závislosť viskozity oleja od teploty je vyjadrená tzv. viskozitným indexom (zimným a letným). Čím je hodnota indexu vyššia, tým menej sa mení viskozita pri zmenách teploty motora a olej sa považuje za kvalitnejší.

Zimné triedy viskozity (0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W) určujú schopnosť motora štartovať pri nízkych teplotách. Čím nižšie je číslo zimnej triedy, tým nižšia môže byt teplota okolia, v ktorej je automobil prevádzkovaný (napr. v zimných krajinách) a mazací olej je stále dostatočne tekutý (napr. zimnú triedu 0W je možné prevádzkovať aj pri teplotách pod -50 °C (to, aká zimná trieda sa môže pri akej teplote používať však závisí aj od konkrétneho typu oleja a typu a veľkosti motora vo vozidle). Na prevádzku automobilov v našich podmienkach sú najvhodnejšie oleje zimných tried 5W (určené približne do -40 °C) a 10W (určené približne do -30 °C).

Letné triedy viskozity (20, 30, 40, 50, 60) zabezpečujú dostatočnú viskozitu oleja pri vysokých teplotách. Čím vyššie je číslo letnej triedy, tým vyššia môže byť teplota okolia a mazací olej je stále dostatočne konzistentný. Na prevádzku automobilov v našich podmienkach sú najvhodnejšie oleje letných tried 30 (určené približne do +30 °C) a 40 (určené približne do +40 °C).

Označenie oleja z hľadiska viskozity, s ktorým sa môžeme bežne stretnúť, vyzerá napr. 5W30.

Výkonnostná kategória oleja charakterizuje vlastnosti motorového oleja počas prevádzky z hľadiska ochrany proti oteru, oxidácii alebo korózii stien bloku motora, ochrany proti tvorbe usadenín, penenia, úspory paliva a pod. (vlastnosti výkonu oleja sú označené rôznymi špecifikáciami – napr. API, CCMC, ACEA, MIL-L a inými). Všeobecne platí, čím kvalitnejší je olej, tým sú jeho výkonnostné kategórie lepšie.

Prečítajte si aj upozornenie na "pančovaný olej".