Automatický hasiaci systém Proteng

Prečítajte si článok o samovznietení automobilov vplyvom technických porúch TU!

Chráňte Váš automobil pred požiarom jedinečným automatickým hasiacim systémom Proteng. Proteng je trvale uzatvorená špeciálna hadička, v ktorej sa nachádza plynové hasivo FE-36. Systém je:

• Zabudovaný v motorovej časti automobilu...
Za cenu "jednej výmeny oleja"...
• Je bezpečný pre posádku...
• Nevyžaduje údržbu...
• Nemá korozívne účinky na kovy...
• Nemá deštrukčné účinky na plasty...
• Pri hasení nijako nepoškodzuje el. zariadenia...
• Po uhasení ohňa zostáva bez zvyškov hasiva...

Princíp fungovania je postavený na polyamidovej hadičke natlakovanej účinnou hasiacou látkkou FE-36 (hexafluórpropán) o priemere 18 mm a dĺžke medzi 210 - 400 cm (podľa typu vozidla). Pri normálnej teplote je pri tlaku 5 barov v tejto hadičke uložených až 500g hasiva. Pri zahrievaní plameňmi sa tlak pri teplote 100ˆC zvyšuje postupne až na 15 barov. Automatické hasenie je aktivované teplotou nad 120ˆC, kedy zmäknutá polyamidová stena hadičky praskne v miestach najväčšieho tepelného namáhania. Do priestoru sa uvoľní hasiaci plyn, ktorý spotrebuje všetok kyslík a účinne uhasí požiar už v zárodku.

Plyn FE-36 je schválený pre použitie na triedy požiaru A, B a C, je málo toxický a dá sa použiť v relatívne malých priestoroch. Prezentuje najlepšiu možnosť, ako zabezpečiť motorový priestor vozidla pred požiarom.

Systém Proteng je typovo schválený a certifikovaný Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.